fbpx

Fundația Județeană de Tineret Timiș lansează Centrul de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) lansează în data de 25 iulie Centrul de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret. Evenimentul de lansare va avea loc începând cu ora 18, la Casa Tineretului Timișoara – În Spatele Casei.

 

În cadrul evenimentului vor participa reprezentanți din organizații neguvernamentale, autorități și instituții publice, alături de parteneri sociali și alți cetățeni interesați de domeniul politicilor publice de tineret.

Centrul are scopul principal de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern în domeniul politicilor de tineret. Aceste propuneri vor fi realizate la nivel național, regional și local, prin facilitarea dialogului social și civic între diverși actori ai societăți (organizații neguvernamentale, parteneri sociali, personal din autoritățile și instituțiile publice locale, regionale și naționale, cetățeni).

Administrația publică din România, la nivel central și la nivel local, a trecut prin transformări majore. În pofida evoluțiilor pozitive înregistrate, aceasta prezintă în continuare o serie de deficiențe, concentrându-se mai mult pe latura formală a activității administrației. Proiectul „Centru de inovație și excelență în domeniul politicilor publice de tineret” își propune să vină în sprijinul dialogului public dintre autoritățile, instituțiile publice și societatea civilă. Acesta se va  desfășura în perioada mai 2018-iulie 2019, în parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara.

Pentru consolidarea și funcționarea acestui centru, proiectul prevede obiective care sprijină dezvoltarea organizațiilor și actorilor sociali în domenii precum: advocacy, dialog civic, formulare și promovare politici publice. De asemenea, va fi realizată o rețea Rețea tematică de cooperare națională în domeniul politicilor de tineret, care va avea minimum 300 reprezentanți creată și funcțională cu minim 300 de membri din societatea civilă și instituții publice. Aceștia vor beneficia de programe de formare și ghid pentru formularea și promovarea politicilor publice de tineret.

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, cod SIPOCA/MySMIS 351/112332. Valoarea totală a proiectului este de 953,954.51 (cofinanțare Fundația Județeană pentru Tineret Timiș – 13,410.05, cofinanțare Universitatea de Vest Timișoara – 5,669.04).

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) este o organizație-umbrelă pentru organizațiile non-guvernamentale de tineret din județul Timiș. Cu 30 de organizații membre și peste 27 de ani de activitate neîntreruptă, FITT este cel mai important și cel mai vechi ONG de tineret din Vestul României. Programele și activitățile implementate de FITT se întind pe o largă paleta, de la activități sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale sau de cetățenie activă și dezvoltarea de politici publice la nivel local și național. –www.fitt.ro.

Comunicat de presa