Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Traininguri

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) organizează în mod constant sesiuni de training și workshopuri în diferite domenii de interes pentru tineri și pentru organizațiile de tineret din Timiș. Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați Departamentul Programe pe adresa de email programe@fitt.ro.

Traininguri:
Scriere de proiecte
Elementele unei cereri de finanțare. Linii de finanțare pentru tineret. Aplicație practică.

Managementul proiectelor
Etapele realizarii unui proiect. Inițierea, Implemetarea, Monitorizarea, Evaluarea unui proiect. Managementul riscului.

Management Organizațional Procese Manageriale. Funcțiile manageriale ale unei organizații. Concepere de strategie și management strategic. Sistemul managerial al organizației.

Leadership
Procesele comunicării. Lucrul în echipă. Luarea deciziilor. Managementul conflictului.

Public Speaking
Procesul de comunicare. Redactarea unui discurs. Captarea audienței. Tehnici de vorbit în public.

Workshopuri
Grupuri de lucru pentru Definirea Strategiei de Tineret a Municipiului Timișoara;
Grupuri de lucru în cadrul Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Primaria Municipiului Timișoara.


logo