Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Consiliul de conducere

Componența Consiliului de Conducere al FITT 2015-2016

 

Nume Funcție E-mail Telefon
VILCEA Mihai Adrian Președinte mihai.vilcea@fitt.ro 0763661036
HERCZEG Simona Vicepreședinte simona.herczeg@fitt.ro 0799 817 969
funcție vacantă momentan Secretar
VÎLCEANU Andrei Tudor Consilier tudor.andrei@fitt.ro 0751 221 926
CIOCOTOIU Robert Consilier robert.ciocotoiu@fitt.ro 0769060480
CHIRU Alexandru-Marian Consilier alexandru.chiru@fitt.ro 0788327218
CĂPRIORU Mihai-Andrei Consilier andrei.caprioru@fitt.ro 0756035564
CRIȘAN Bogdan Consilier bogdan.crisan@fitt.ro 0721087469
VILCEA Florin-Stelian Consilier florin.vilcea@fitt.ro 0763 607 895
GURBAN Alexandru-Florin Consilier alexandru.gurban@fitt.ro 0736 988 988
BANDRABUR Cristian Dănuț Consilier cristian.bandrabur@fitt.ro 0770400511
RUSCIAC Paul-Ivan Consilier paul.rusciac@fitt.ro 0749121754
ȚUCĂ Petrișor-Laurențiu Consilier petrisor.tuca@fitt.ro 0764118895

→ asigură conducerea Fundației între întrunirile Adunării Generale;Consiliul de Conducere este ales pentru un mandat de doi ani cu posibilitate de prelungire și are urmatoarele atribuții principale:

→ urmărește și pune în aplicare hotărârile Adunării Generale;
→ propune Adunării Generale, spre aprobare, planul strategic privind programele și activitățile fundației;
→ asigură buna administrare și integritatea patrimoniului fundației;
→ organizează și asigură conducerea contabilității valorilor și a operațiunilor financiar-patrimoniale ale fundației;
→ prezintă Adunarii Generale, spre aprobare, raportul anual propriu de activitate și bilanțul contabil al fundației;
→ asigură logistic susținerea programelor proprii sau pentru sprijinirea structurilor de tineret, în cadrul patrimoniului fundației;
→ decide asupra organigramei și statului de funcțiuni ale personalului salarizat al fundației;
→ decide asupra constituirii consiliului de administrație și adoptă, cu majoritatea absolută a membrilor săi, regulamentul de funcționare al fundației;
→ aprobă grila de salarizare pentru personalul angajat al fundației;
→ decide cu privire la stabilirea de raporturi ale fundatiei cu organele de stat sau serviciile descentralizate ale acestora;
→ are drept de control, conform legii și regulamentului intern de organizare și funcționare, în toate compartimentele de activitate ale fundației;
→ exercită alte atribuții care îi sunt delegate de către Adunarea Generală, prevăzute în lege sau în regulamentul intern de organizare și funcționare.


logo