Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

MOBILITATE PENTRU TINERII ÎN SITUAȚII DE RISC – 16-20 mai, Bitonto – ITALIA

Start up. Cadrul antreprenorial pentru munca de incluziune socială și inserția profesională   INFOPACK Obiectivul principal al acestei mobilități mixte finanțată prin proiectul Erasmus+ CHANGING YOUTHstories – Maparea riscurilor, diagnosticarea nevoilor și modelarea intervenției multimodale în vederea dezvoltării personale și a incluziunii sociale a tinerilor aflați în situații dificile este de a oferi participanților oportunitatea recunoașterii și transferabilității transnaționale a competențelor și experienței dobândite de ei într-un mediu și o piață a muncii transnaționale, care se vor reflecta în dezvoltarea motivației, abilităților de bază și reducerea disparităților rezultatelor învățării care afectează cursanții din medii defavorizate. Mobilitatea va avea loc în Bitonto, Italia, în perioada 16 – 20 mai 2018. Costurile sunt asigurate prin proiect. Această mobilitate este destinată tinerilor în risc de abandon școlar, care se poate datora următoarelor cauze: Dificultăți materiale/economice Model educațional oferit de părinți/frați Dezorganizarea familiei Încrederea scăzută în educație Repetenție repetată/frecventă Integrarea insuficientă în colectivul clasei Calitatea relațiilor…