Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană

Misiunea Asociaţiei
Asociaţia Timişoara Capitală Culturală Europeană își asumă misiunea de a contribui activ la crearea, susţinerea şi promovarea unui spaţiu dinamic, divers și incluziv bazat pe valorile multiculturale, educaţionale, istorice şi civice ale comunităţii, care să valorizeze identitatea, diversitatea, creativitatea şi avangarda culturală timişeană ca motoare pentru dezvoltare comunitară sustenabilă/durabilă.

Viziunea: Timișoara, un pol de excelenţă în spaţiul cultural central european.

Valorile asumate de către Asociaţie sunt: participarea și mobilizarea comunităţii, deschiderea către multiplele culturi și sectoare de activitate, valorificarea potenţialului multicultural al orașului și al poziţiei geografice, tradiţia, inovaţia și dimensiunea europeană a Timișoarei, transparenţa, incluziunea, nediscriminarea și egalitatea de șanse.

Direcţii strategice:
• Să contribuie activ la stimularea participării, implicării, deschiderii spre dialog și responsabilizării actorilor culturali, economici şi sociali, a factorilor de decizie și cetăţenilor pentru realizarea premiselor favorabile investirii Timișoarei cu titlul de Capitală Culturală Europeană.
• Să acţioneze astfel încât cultura să devină o componentă cheie a strategiilor de dezvoltare locale, regionale şi naţionale.
• Să contribuie la asigurarea unui climat favorabil dezvoltării culturale şi economico-sociale a comunităţii prin încurajarea creativităţii şi inovaţiei artistice.
• Să militeze constant pentru protecţie, promovarea şi restaurarea patrimoniului cultural ca factor fundamental al afirmării identităţii noastre interculturale.
• Să faciliteze promovarea participării la cultură a tuturor categoriilor sociale contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, a coeziunii sociale şi a respectului pentru diversitate.
• Să sprijine educaţia culturală și consumul cultural colectiv prin promovarea unei vieţi culturale incluzive, active în cartiere sau în comunităţi dezavantajate.
• Să devină o platformă care să asigure vizibilitatea naţională şi internaţională a artiştilor şi a creaţiei timişene.

Scopul organizaţiei
Asociaţia este o organizaţie nepatrimonială, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu un caracter cultural şi educativ. Aceasta are ca scop asigurarea programului Timişoara 2021 Capitală Culturală Europeană. În acest sens, Asociaţia va pregăti dosarul de candidatură până în 2015 şi va face toate diligenţele necesare atingerii acestui obiectiv.
După perioada de evaluare, 2015 – 2016, Asociaţia are ca scop pregătirea programului pentru anul 2021, planificarea evenimentelor, asigurarea coordonării şi punerii în practică a măsurilor necesare pentru derularea acestora, precum şi strângerea de fonduri necesare organizării, promovării şi realizării programului. Ulterior anului 2021, Asociaţia va avea ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de proiecte culturale în folosul comunităţii, în ideea sustenabilităţii.

Obiectivele Asociaţiei:

Să pregătească programul Timişoara 2021 – Capitală Culturală Europeană în vederea eligibilităţii sale;
Să planifice şi să asigure punerea în practică a evenimentelor incluse şi/sau asociate programului;
Să promoveze proiectul Timișoara 2021 în mass media;
Să promoveze imaginea programului în ţară şi în străinătate;
Să atragă sprijin din partea tuturor factorilor interesaţi;
Să realizeze activităţi de atragere de fonduri necesare implementării şi promovării naţionale şi internaţionale a programului;
Să colaboreze cu orice alte instituţii, asociaţii, fundaţii, cluburi, etc. în vederea promovării şi implementării programului;
Să contribuie, ulterior anului 2021, la sustenabilitatea programului prin proiecte în folosul comunităţii.

Site: http://www.timisoara2021.ro/


logocapitala-culturala-primaria